Jenni-Juulia_Kutsu_a-puoli.jpg

English och på Svenska, scroll down.

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen näyttely 21.7. - 13.8.2017.
Galleria K on Vantaan Taidemuseo Artsin ja Vantaan Taiteilijaseura ry:n yhteinen taiteen tila.
Asematie 7, 01300 Vantaa.
(Tikkurila, kulmittain kaupungintalon kanssa, 300 m Tikkurilan juna-asemalta)

Avoinna ti-ke 11-17, to-pe 12-18, la-su 12-16.
Esteetön tapahtumapaikka.

Science fictionissa ennustetaan, että teknisesti edistyneet yhteiskunnat kykenevät tulevaisuudessa poistamaan vammaisuuden. Media uskottelee, ettei kukaan halua olla vammainen tai synnyttää vammaista lasta, jos kyse olisi valittavissa olevasta asiasta. Vammaisuus herättää kauhua ja torjuntaa. Ilmiönä se syntyy kuitenkin vasta sosiaalisissa suhteissa, ympäristön ja yhteisön reaktioista toimintarajoitteisiin. Vammaisuus on pikantti osa luonnon monimuotoisuutta. Se ei häviä kehoa tai geenejä manipuloimalla eikä yksilöön kajoaminen poista syrjintää. Maailmanlaajuisesti hyvinvoinnin lisäämiseksi pitää muuttaa kekseliäämmin asenteita ja rakenteita koko hyvinvointikäsitteen ympärillä.

Vammaisuus sopii kaikille - täydellisyyden häirintää -näyttely sisältää lyhytelokuvia, performanssitaltiointeja, installaatioita, tekstiiliveistoksia ja keskustelutilaisuuksia. Tule ajamaan kultaisessa pyörätuolikarusellissa, rapsuttamaan kuplaan eristettyä rampaa "Tickle the Crippled", ihmettelemään Saaren kartanon mailta löytyneen pyörätuolipensaan taimia ja kuuntelemaan, mistä 83-vuotias CP-vammainen mummo räppää. Näyttelyssä pyörii Illusionist´s Visions lyhytelokuva näkövammaisesta paralympialaisurheilija Ronja Ojasta, joka unelmoi viittomakielentulkin ammatista. Se on esitetty/esitetään 2016-2017 USA:ssa, Ranskassa, Brasiliassa, Kanadassa ja Puolassa. Näytteillä on myös Nurmijärven uutisissa törkytaiteeksi tituleerattu buffet kattaus vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Vammaispoliittisessa taiteessa pelottavinta on haastaa tahoja, joista on monin tavoin riippuvainen. Jännitettä lisää teosten suhde aikaan. Hehkutan yhteiskunnassa patologisoidun ilmiön hulluimpia ja parhaimpia puolia juuri nyt kun leikkaukset uhkaavat taas perusoikeuksiamme.

Vammaiskuvaus on lähes aina fyysisesti etuoikeutettujen ihmisten tuottamaa ja kertoo kuvitelmasta, millaista olisi olla vammainen tai vammautua. Toistuessaan stereotyyppiset fantasiat vaikuttavat myös meidän vammaisten ihmisten käsityksiin itsestämme ja tukahduttavat alkuperäisvammaisten tarinoita ja kuvastoa arvostettavasta ja luovasta tavasta elää ja toimia toisin. Meillä syntymävammaisilla ei ole kehossamme aistia, joka jatkuvasti monitoroisi myyttisestä normista poikkeamista. Ulkoa asetetun anomalian kyseenalaistaminen on identiteetin kannalta tärkeää. Tulevaisuuden hybridisessä, ihmisistä, kyborgeista ja roboteista koostuvassa maailmassa on toivottavasti enemmän tilaa uusille elämisen, osallistumisen ja työn tekemisen muodoille - toisin sanoen - vaihtoehtoisille tavoille olla ihminen.

Näyttelyyn on saatavana ilmaisia opastuksia ryhmille (soita tai meilaa toivomastasi ajasta 050-3456934 tai s-postilla etunimeniväliviivankanssa(kiemura)etunimeniväliviivankanssa.com

Näyttelyn teosten syntyä ovat tukeneet Koneen Säätiö 2016 ja 2017 sekä Taiteen edistämiskeskus 2015.

Avajais1.jpg

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, utställning.

Galleri K är Vanda Konstmuseum Artsis och Vanda Konstnärsgille rf:s gemensamma utrymme för konst.
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 200 meter från Dickursby järnvägsstation.
Tillgänglig plats för alla slags evenemang.

Öppen tis-–ons. 11–17, tors.–fre. 12–18, lör.–sön. 12–16.
Gratis utställningsvisningar kan bokas för grupper
Förfrågningar tfn: 050-3456934 eller jenni-juulia(symbolen)jenni-juulia.com

Inom science fiction förutspås att framtidens alltmer tekniskt framstående samhällen kommer att kunna avlägsna handikappen. Media invaggar oss i förvissningen om att ingen skulle vilja vara handikappad eller föda ett handikappat barn om det skulle gå att välja. Ett handikapp väcker fasa och avvärjningsreaktioner. Som fenomen uppstår ett handikapp först i och med social växelverkan, genom omgivningens och samfundets reaktioner på funktionella begränsningar. Handikappet utgör en pikant detalj i naturens mångfald. Det försvinner inte genom att kroppen eller generna manipuleras. Ingrepp som individen utsätts för, bidrar inte att trolla bort diskrimineringen. För att välfärden skulle öka jorden runt borde attityderna och strukturerna kring hela välfärdsbegreppet ändras på ett mer kreativt vis.

Utställningen ”Handikapp lämpar sig för alla – utfasning av fullkomligheten” omfattar kortfilmer, performansinspelningar, installationer, textila skulpturer och debatter. Passa på att ta en åktur i den gyllene rullstolskarusellen, prova på att killa den handikappade som isolerats i bubblan ”Tickle the crippled”, förundra dig över plantorna från rullstolsbusken som hittats på Saari gårds marker och lyssna till vad en 83-årig CP-handikappad dam rappar om. Under utställningen visas kortfilmen Illusionist´s Visions som handlar om den synskadade paralympikern Ronja Oja som drömmer om ett jobb som teckenspråkstolk. Filmen har visats och kommer att visas under 2016 och 2017 i USA, Frankrike, Brasilien, Kanada och Polen. Utställningen visar också en uppdukad buffet om det våld som handikappade kvinnor utsätts för och som i Nurmijärven Uutiset kallades för snuskkonst.

Det mest skrämmande i handikappolitisk konst är att utmana de instanser som man på många vis är beroende av. Spänningen intensifieras genom verkens relation till tiden. Jag tar till brösttonerna när det gäller de galnaste och bästa sidorna av ett fenomen som patologiserats i vårt samhälle just nu, när nedskärningar igen utgör ett hot mot våra grundläggande rättigheter.

Beskrivningen av handikappade skapas så gott som alltid av fysiskt privilegierade människor och återger en föreställning om vad det är att vara handikappad eller bli handikappad. När de stereotypa fantasierna upprepas innebär det att de också påverkar den självuppfattning vi handikappade har och förkväver de historier och de bilder av ett värdigt och skapande sätt att leva och verka på ett annorlunda vis, som de som från början är handikappade kunde ha att erbjuda.
Vi som fötts handikappade har inget sinnesorgan i våra kroppar som kontinuerligt kunde läsa av avvikelserna från den mytiska normen. Att ifrågasätta den anomali som man pådyvlats utifrån är väldigt viktigt för ens identitet. I framtidens hybridiserade värld som består av människor, cyborger och robotar kommer det förhoppningsvis att finnas mer utrymme för nya former att leva, delta och verka på – med andra ord plats för alternativa sätt att vara människa på.

För skapandet av verken har stöd getts av Konestiftelsen åren 2016 och 2017 samt av Centret för konstfrämjande år 2015.

20374480_10209820377681684_1160890190482

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen exhibition 21 the July - 13 th August 2017
Galleria K, Asematie 7, 01300 Vantaa
(300 meters from Tikkurila train stop, diagonally with the City Hall).

Open tue - wed 11-17, thu - fri 12-18, sat - sun 12-16.
Accessible event.

In science fiction it is predicted that technologically advanced societies are someday able to get rid of disability. Media leads the general public to believe, that no one would choose to live with disability or give birth to a child with disability, if there would be a choice. Disability is something horrifying that needs to be avoided. But actually it arises in social relations, from the environment and our reactions to impairments. Disability is a piquant component of biodiversity. As a phenomenon it does not disappear, even though we manipulate bodies or genes. Tampering with individual features does not eliminate discrimination. To increase over all well-being in this world, we should find smarter ways to change attitudes and structures around the whole concept of well-being.

Disability Works for All - disrupting purity -exhibition includes short films, performance videos, installations, fiber arts and discussions. You can take a tour in a golden wheelchair carousel, tickle the crippled in a bubble, look at seedlings of wheelchairs from an ancient wheelchair bush from Saari residence and listen a rap by the 83-year-old grandma with cerebral palsy. You can watch Illusionist´s Visions -film about paralympian athlete Ronja Oja who dreams about becoming a sign language interpreter. It is/will be shown 2016-2017 at the USA, France, Brazil, Canada and Poland. My installation about violence against women with disabilities is also exhibited - the one that was called "not art but a manifestation of sick mind" in Nurmijärven Uutiset newspaper.

In disability arts, the most frightening thing is to challenge those who you are dependent on. The time increases the tension. I highlight the craziest and best aspects of the phenomenon that has been pathologized by society - right now when the cuts of social security are once again threatening our fundamental rights.

The representations of disability are almost always produced by physically privileged people and based on imagination - how is it like to live with an impairment or get one. Repeated stereotyped fantasies affect also our perceptions about ourselves and take space from respectable and creative stories and images about refined disability. People with inborn conditions do not have a sensor in body that constantly monitors how we differ from the imaginary norms. Questioning of anomaly that is set from outside is important for identity. Future world is a hybrical mix of human, cyborgs and robots so let´s hope that there is more room for new forms of life, participation and work - options for alternative ways of being a human.

I´m happy to provide free guided tours in the Gallery about the exhibition and it´s themes. Just call or send me e-mail to book time +358 50 345 6934 or jenni-juulia (curl)jenni-juulia(dot com).

The art works are produced with the support of Kone foundation 2016 and 2017, and Arts Promotion Center Finland 2015.

wheelcarousel_01.jpg