Posti toi tänään Helsingin Matka(palvelu)keskuksen asiakaspaneelin jäsenille Etelä-Suomen lääninhallituksen päätöksen vammaispalvelulain kuljetuspalvelua koskevaan valvonta-asiaan. Itseasiassa kyseessä on jo toinen valvontapäätös samasta asiasta.

883467.jpg 

Olen hyppinyt, tanssahdellut, soitellut tutuille ja hihkunut onnesta. Meitä on vihdoinkin kuultu. Tämä postaus on megapitkä - antakaa anteeksi. Aiheesta kun on tullut minulle melkein elämän ja kuoleman kysymys.

Tässä tuoreimman valvontapäätöksen herkkupaloja aiheesta kiinnostuneille:

s. 4 "Selvitykseen liitetyn vuotta 2006 koskevan tilaston mukaan lähtöajan perusteella tilattujen matkojen toimitustarkkuus on ollut maaliskuusta alkaen yli 95%. Toimitustarkkuuden tunnuslukujen luotettavuutta heikentää kuitenkin varsinkin alkuvuodesta järjestelmän ohi tilattujen matkojen määrä sekä ne matkat, joista ei ole saatavissa luotettavaa tietoa. Toimitustarkkuus saapumisajan perusteella tilatuista matkoista oli 39%."

s. 8 "Neuvottelussa sosiaalivirasto ilmoitti kaikkien järjestelmän kautta tulleiden ajotilausten ja asiakaspalautteiden tilastoituvan normaalisti. Mikäli ajoneuvo ei ole raportoinut matkan kulusta ohjeistuksen mukaisesti, myös tilastot ovat tältä osin puutteellisia eikä luotettavaa tietoa ole mahdollista saada."

Allekirjoittaneen vinkki Ecolane Oy:lle: Poistakaa nyt jo herrantähden nettisivuiltanne pollea väite, että yhdistelyssä käytetty ohjelma pääsee vammaiskuljetuksissa 96% toimitustarkkuuteen. Se on pahasti harhaanjohtavaa mainontaa.

s. 9 "Asiakaspaneeli kokoontuu joka toinen kuukausi."

Pah! Tänä vuonna kokoukset olivat helmikuussa ja toukokuussa, seuraava on ensi viikolla! Sosiaalivirasto vihjaili jo keväällä, että asiakaspaneelin voisi lopettaa ja paneelin tulevaisuus on taas maanantaisen kokouksen esityslistalla.s. 9 "Nyt matkapalvelukeskuksen auditointiin ei ole löytynyt riittävän asiantuntevaa tahoa eikä toimivia teknisiä ratkaisuja, minkä vuoksi sitä ei ole ollut mahdollista suorittaa."

Tästä tunnustuksesta annan sosiaalivirastolle täydet pisteet. Sanoittepa ääneen sen, mitä olemme epäilleetkin. Tosin epäilen myös väitettä, ettei Suomesta tai Euroopasta löytyisi tahoa, joka pystyisi tekemään tarkistuksen. Vai onko kyse pohjimmiltaan kuitenkin siitä, ettei auditointiin ole haluttu päästää ulkopuolisia tahoja?

Ratkaisu: (s. 9)

"Lääninhallituksen käsityksen mukaan Helsingin sosiaalivirasto ei ole vielä onnistunut riittävästi poistamaan kuljetuspalvelujärjestelmän ongelmia eikä suuressa osassa kuljetuksissa palvelun taso ole asiakkaan näkökulmasta riittävä."

"Lääninhallitus esittää uudelleen näkemyksenään, että Helsingin sosiaaliviraston on tarpeen toimeenpanna kuljetuspalvelujärjestelmän ja koko siihen liittyvän prosessin ulkopuolinen auditointi."

Yksityiskohtaisesti lääninhallitus kiinnittää Helsingin sosiaaliviraston huomioita seuraaviin seikkoihin:

"Sosiaaliviraston tulee panostaa aktiivisempaan ja monipuolisempaan tiedottamiseen ja asiakasyhteydenpitoon."

Eikös tämä ole pahasti ristiriidassa toiveen kanssa, että asiakaspaneelista luovuottaisiin? HMPK:n www-sivuillakin viimeisimmät matkapalvelua koskevat uutiset on päivätty 16.10.2006. Esimerkiksi Taksi Data Oy:n liikennöintisopimuksen irtisanoutumisesta ei ole viitsitty edes tiedottaa asiakkaille. Saati sitten tästä uusimmasta valvontapäätöksestä. Todella läpinäkyvää toimintaa, eikö vain?

"Lisäksi lääninhallitus katsoo, että matkapalvelukeskuksen kuljetusten tilastointia tulisi edelleen kehittää, jotta siinä olevista ongelmista päästäisiin eroon ja tilastoinnin luotettavuus paranisi nykyisestä."

Asiassa saadut selvitykset: (s. 11)

"Helsingin sosiaaliviraston antaman selvityksen mukaan matkojen yhdistelyn rajoittamiselle ei ole perusteita, koska kielteistä asiakaspalautetta yhdistellyistä matkoista on tullut vain vähän."

Hohhoijaa. Eihän kukaan jaksa antaa palautetta pitkin kaupunkia kiertelystä, kun vakiovastaus tulee tykin suusta: "Matka toteutui tavoiteaikojen puitteissa".

Katsokaapa huvikseen jo aiemmin mainitun Ecolane Oy:n kuvaa, jolla he kehuvat omaa järjestelmäänsä. Tämä on siis POSITIIVINEN mainos hyvästä järjestelmästä!!!

883317.jpg

A to E Asiakkaan toivoma noutoaika 10:45. Luvattu noutaa 10:45. Noudettu 10:47.
B to G Asiakkaan toivoma noutoaika 11:00. Luvattu noutaa 10:54. Noudettu 10:58.
C to D Asiakkaan toivoma noutoaika 11:30. Luvattu noutaa 11:17. Noudettu 11:13.
F to J Asiakkaan toivoma noutoaika 11:40. Luvattu noutaa 11:39. Noudettu 11:44.
H to I Asiakkaan toivoma noutoaika 12:00. Luvattu noutaa 12:10. Noudettu 12:07.

Henkilö B on hypännyt Tattarisuolla kyytiin päästäkseen Meilahteen. Pisteviiva kertoo kuvaavasti suorimman reitin, jonka ajoaika olisi 25-30min. Sen sijaan kimppakyydillä matka kestää tunnin! Vinkkinä vaan, että B:n on turha vikistä. Tämäkin matka toteutui niukin naukin sosiaaliviraston määrittelemässä tavoiteajassa. Joka on kohtuuton.

Ja takaisin päätökseen:

"Lääninhallituksen saamien asiakasyhteydenottojen mukaan osan asiakkaista mielestä kuljetusaika odotusaikoineen muodostuu pidemmäksi kuin julkista liikennettä käyttäen, vaikka se on järjestelmän vertailukohta."

Taas salaisuuksia. Meille on koko ajan vakuutettu, että vertailukohtana ei ole julkinen joukkoliikenne, vaikka olemme sitä tasa-arvoiseen kohteluun vedoten vaatineet. (Otetaanhan busseihinkin muita, muttei sentään toiselta puolen kaupunkia, kuten HMPK:ssa pahimmillaan.) Palvelun hankinta-asiakirjojen mukaan sosiaalivirasto kilpailutti palvelun ehdoilla, että matka saa kestää kaksi kertaa yhdensuuntaisen taksimatkan verran (+20min järjestelyvara), mikä on AINA paljon kauemmin kuin julkisilla liikennevälineillä. Tästä olen rähissyt välillä tukka sauhuten. Nyt muka taas verrataan julkiseen joukkoliikenteeseen. Toivon todellakin, että jatkossa tullaan vertaamaan vain ja ainoastaan julkiseen liikenteeseen (metroa lukuunottamatta) nyt kun siitä on mustaa valkoisella.

s. 11 "Vaikka matkojen toimitustarkkuus lähtöajan perusteella laskettaessa on Helsingin sosiaaliviraston selvitysten mukaan yli 95%, merkitsee sekin käytännössä n. 15 000 matkan myöhästymistä siitä, minkä sosiaalivirasto on itse matkapalvelun kuvauksessa määritellyt toimitustarkkuuden rajaksi. Saapumisajan perusteella laskettaessa matkapalvelukeskuksen kuvauksen rajasta poikkeaa noin 17 000 matkaa. Tilastojen mukaan toimitustarkkuus on vaihdellut välillä yli 40min ennen sovittua aikaa ja yli 20min myöhässä oleviin kuljetuksiin. Yksittäisen asiakkaan kannalta kyseisen kaltainen vaihtelu on lääninhallituksen käsityksen mukaan varsin suuri."

s. 12 "Lääninhallituksen mielestä asiakkaan kannalta epäkohtana voidaan pitää sitä, ettei asiakas kuljetusta tilatessaan tiedä, onko hänen matkansa yhdistelty vai ei. Asiakkaan kannalta kuljetusajan olisi tarpeen olla ennakoitavissa etukäteen."

Tätä olen jauhanut vaikka kuinka, mutta sitä on pidetty kohtuuttomana vaatimuksena. Toivottavasti nyt asiaan tulee pikainen muutos. Tiedottamisen voisi hoitaa esimerkiksi tekstiviestillä.

s. 13 "Lääninhallitus pitää HTD Oy:n ja Helsingin sosiaaliviraston sopimuksetonta tilaa matkapalveluliikenteen osalta huolestuttavana ja vakavana. Selvitysten mukaan tilanteesta aiheutuu haittaa sekä asiakkaille, että Helsingin kaupungille. Asiakkaille ongelmat ilmenevät muun ohella siten, että asiakkaiden käytössä ei ole tarvetta vastaavaa määrää henkilöautokalustoa ja asiakkailta on peritty matkoista virheellisiä omavastuuosuuksia."

s. 13 "Sosiaaliviraston ja HTD Oy:n sopimussuhteen päättymisen ja siitä seuranneiden valvontaongelmien vuoksi voidaan asettaa kyseenalaiseksi, miten Helsingin sosiaalivirasto varmistaa vaikeavammaisten kuljetuspalvelun laadun ja palvelun toimintavarmuuden asiakkaan kannalta, kun sillä nykyisessä tilanteessa ei ole realistisia mahdollisuuksia puuttua asiakkaiden kuljetuksien ongelmiin."

s. 13 "Helsingin sosiaalivirasto aikoo tarkistaa nykyisten asiakkaiden henkilöautorajoitteiden perusteet. Lääninhallituksen näkemyksen mukaan sosiaaliviraston tulee kuitenkin pystyä vastaamaan asiakkaiden yksilötarpeeseen riittävällä määrällä henkilöautokalustoa eikä syntynyt tilanne saa johtaa asiakkaan tosiasiallisesta tarpeesta palveluntarpeesta tehdyn yksilöllisen harkinnan mitätöintiin."

Mitätöinnin vaara on todellinen. Jään kiinnostuksella odottamaan, miten sosiaalivirasto aikoo ratkaista tämän uudelleenarvioinnin. Henkilöautopäätökset kun perustuvat lääkärinlausuntoihin. Ottavatko sosiaalityöntekijät itselleen valtuuden kävellä lääkäreiden yli?

s. 14 "Lääninhallituksen tietoon on saatettu, että asiakkaat ovat saattaneet jättää käyttämättä matkoja ja he ovat jääneet mieluummin kotiin, koska palvelun luotettavuustaso ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen… Sosiaaliviraston on syytä huomioida ylimpien laillisuusvalvojien, eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin antamat päätökset, joissa on korostettu, ettei kunnan tapa järjestää vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saa tosiasiallisesti estää tai kaventaa henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluun."

Loppukaneetiksi totean vain, että "saattaneet" sanan ehdollisuus on helppo mitätöidä sosiaaliviraston omilla tilastoilla. Tammi-heinäkuussa 2002 vammaispalvelulain mukaisia yhdensuuntaisia matkoja tehtiin Helsingissä 650 613 kpl. Tammi-heinäkuussa 2006 matkojen määrä oli enää 363 861 kpl.

883461.jpg

Lisäys 8.9. klo 9:15

Kommentteissa on yöllä vinoiltu siitä, miksi HMPK asiakkaat käyttävät busseja, jos on oikeus kuljetuspalveluun. Tässä kuvallinen vastaus kalusto-ongelmasta, joka pitäisi sekin pikaisesti ratkaista:

884271.jpg

Matkan pitkän keston lisäksi kuljetuspalvelun autot ovat esteellisempiä kuin nykyinen matalalattialiikenne. (Vasen kuva on Helsinki -info lehdestä.) Varsinkin huonojalkaiset ihmiset, reumaatikot ja monet näkövammaiset pääsevät HMPK:ta helpommin haluamaansa paikkaan, mikäli läheltä kulkee matalalattialinjoja tai metro.

Kaupunki onkin nyt tehnyt merkillisen päätöksen ottaa ilmaiseksi jaettu HKL:n kortti pois ihmisiltä, jotka on vammansa vuoksi erotettu HMPK:sta. Peruste, että jos vamma on niin vaikea, ettei pääse kimppakyytiin = ei pääse julkisillakaan, on kestämätön. Moni hyvin vaikeasti vammainen metron varrella asuva käyttää pienten tulojen (kansaneläkkeen perusosa) vuoksi avustajan kanssa metroa ja yksin liikkuessaan invatakseja. Miksi ihmeessä tällainen omatoimiseen liikkumiseen kannustaminen poistetaan???