Pirkko J. antoi taas hyvän linkkivinkin vaikeavammaisten yrittäjien arvonlisäverosta. Invaliidiliiton julkaisussa "Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot" vuodelta 2004 kerrotaan seuraavaa:

Vaikeavammainen yrittäjä, jonka työ- ja toimintakyky on alentunut vähintään 70%, on vapautettu arvonlisäverosta, mikäli yritystoiminta käsittää vain yrittäjän valmistamien tavaroiden tai hänen suorittamiensa tavaraan kohdistuvien työsuoritusten myyntiä. Verottomuuden edellytyksenä on, että yrittäjä ei käytä toiminnassaan apulaisina muita kuin aviopuolisoa tai 18 vuotta nuorempia jälkeläisiä ja enintään yhtä muuta henkilöä.

Pirkko tiesi myös kertoa, että laki on voimassa toistaiseksi vuoden 2006 loppuun saakka.