Hesarin tämänpäiväisessä pääkirjoituksessa puolustetaan vammaisten oikeutta henkilökohtaiseen avustajaan. Avustajajärjestelmää on hallitusohjelman mukaan tarkoitus kehittää, mutta vammaisjärjestöjen mielestä se ei riitä.

"Tiukkaa keskustelua käydään nyt siitä, pitäisikö vaikeavammaisille säätää niin sanottu subjektiivinen oikeus avustajaan. Se tarkoittaisi, että jokaisella vaikeavammaiseksi luokitellulla ihmisellä olisi oikeus avustajaan ilman, että kunta tai valtio voisi käyttää harkintavaltaa palvelun järjestämiseen.

Vammaisjärjestöt ja osa kansanedustajista perustelevat subjektiivisen oikeuden vaatimusta sillä, että nykyinen tilanne on perustuslain vastainen. Heitä tukee oikeustieteen professorin Kaarlo Tuorin lausunto asiasta.

Perustuslain 19. pykälässä asia ilmaistaan näin: "Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon." Professori Tuorin mukaan henkilökohtainen avustaja on osa sitä huolenpitoa, jota vaikeavammaiset tarvitsevat saadakseen mahdollisuuden perustuslain tarkoittamaan ihmisarvoiseen elämään. Siksi oikeus henkilökohtaiseen avustajaan pitäisi turvata lailla."

Pääkirjoitus kiteyttää avustajakysymyksen mainiosti kahteen viimeiseen lauseeseen:

"Päivähoitolain subjektiiviset oikeudet ovat hyvä esimerkki siitä, että subjektiivinen oikeus todella pakottaa kunnat järjestämään laissa määrätyt palvelut. Sivistyneessä yhteiskunnassa pitäisi olla aivan selvää, etteivät vaikeavammaiset saa jäädä huonompaan asemaan kuin terveet päivähoitolapset."