Lueskelin eilen aamukahvipöydässä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanottoa seksin oston kriminalisoinnista.  Asiasta on tarkoitus keskustella Invalidiliiton naistyöryhmässä hallituksen tasa-arvo-ohjelman yhteydessä.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Olemme Prinssin kanssa samaa mieltä siitä, että seksiä ostavien miesten käsitys naisista ja seksistä on pahasti pielessä. Saimme kuitenkin aikaan mielenkiintoisen väittelyn siitä, mikä on rikokseen yllyttämistä. Ja voidaanko ostaminen kieltää, jos myynti sallitaan? Esimerkiksi tutkanpaljastimia ei saa edes myydä, jottei ketään houkuteltaisi käyttämään niitä.

 

Pohdimme, miten pitkälle yhteiskunta voi mennä suojellessaan ihmistä häneltä itseltään. Minun mielestäni tässä tapauksessa itsesuojeluvaistonsa ja ruumiinsa arvostuksen menettäneitä, monentyyppisten sosiaalisten ongelmien uhreja pitää puolustaa lainsäädännön keinoin niin, että he voivat hakea apua leimautumatta rikollisiksi. Kuten TANE:n kannanotossakin sanotaan, kriminalisointi on viesti. Sen suurin merkitys on opettaa miehille jo pikkupojasta alkaen, ettei ihmistä, eikä oikeutta toisen ihmisen ruumiiseen kajoamiseen voi ostaa.

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) kannattaa seksin oston kriminalisoinnin lisäämistä rikoslakiin. Prostituutioon, paritukseen ja naiskauppaan liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joilla luodaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta niin sukupuolen kuin etnisyydenkin perusteella. Seksin oston kriminalisoimisella kiinnitetään huomiota prostituutiota ja naiskauppaa ylläpitävään kysyntään ja viestitetään, että Suomi ei hyväksy naisilla ja lapsilla käytävää seksikauppaa.

 

Prostituutio, paritus ja naiskauppa ovat yhteiskunnallisia ongelmia, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Ongelma on rakenteellinen ja vaikuttaa vahvasti siihen millaisina miellämme tavoiteltavat miehen ja naisen roolimallit ja niiden väliset valtasuhteet. On sukupuolten tasa-arvon vastaista ruokkia kuvastoa, jossa toinen sukupuoli on olemassa vain toisen miellyttämistä ja tyydyttämistä varten. Prostituutiosta ja naiskaupasta keskusteltaessa on myös aiheellista kysyä, miksi koemme miesten oikeudeksi ostaa seksiä naisilta tai parittajilta tai järjestäytyneeltä rikollisuudelta.

 

Seuraava kappale on mielestäni erityisen hyvä. Prostituutiossa ei todellakaan ole kyse "palvelun" ostamisesta, koska huonoista seksikokemuksista jää aivoihin muistijälkiä, jotka voivat aktivoitua myöhemmin elämässä. Seksin myynnillä itsensä elättänyt opiskelija ei ehkä myöhemmin elämässään pysty nauttimaan seksuaalisuudestaan, elämään normaalissa parisuhteessa tai perustamaan perhettä ilman masennusta, painajaisia ja flashbackejä. Hän luuli ehkä myyvänsä seksipalvelua, mutta tuli samalla myyneeksi mielensä, muistinsa, itsearvostuksensa, mielenterveytensä ja oikeudet henkiseen pahoinpitelyyn. En ymmärrä, miten kukaan kehtaa ostaa toiselta ihmiseltä kaiken tämän?  

 

TANE huomauttaa, että hallituksen esityksessäkin käytetty termi seksuaalipalvelut on epäonnistunut, sillä se normalisoi seksin oston, prostituution ja naiskaupan. Palveluiden tarjoamiseen liittyy yleensä positiivinen mielikuva, kuten esimerkiksi kampaamo- ja parturipalveluihin. Seksin ostajista ei tulisi myöskään puhua asiakkaina….

 

…Seksin ostaja on säännönmukaisesti sosiaalisesti vahvemmassa asemassa kuin prostituoitu ja ostajalta voidaan edellyttää kykyä tajuta prostituution, parituksen ja naiskaupan aiheuttamat kielteiset vaikutukset prostituoidun elämään. Vastuu prostituutiosta ja seksin ostosta on selkeästi ostajalla, vaikka prostituoitu voikin näennäisesti olla aloitteen tekijä. Seksin oston kriminalisoinnilla voidaan aloittaa asennemuutos, jonka positiiviset kerrannaisvaikutukset heijastuvat yhteiskuntaan vielä vuosikymmenien kuluttua. ( Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa seksin oston kriminalisointia 9.12.2005)

 

Uskon, että seksin oston kriminalisoinnilla lähes kaikki satunnaisesti seksiä ostavat ja hyvissä asemissa olevat lopettaisivat prostituoitujen käytön. Kuka nyt haluaisi itselleen rikosrekisterin tai naamansa lööppiin seksin ostamisesta? Minä en ainakaan ikinä palkkaisi tyyppiä, joka olisi niin selvästi osoittanut toisilla ihmisillä olevan hänelle vain välinearvoa.