HUS:n Lasten ja nuorten sairauksien ja psykiatrian eettisessä toimikunnassa istuvan dosentti Tuula Lönnqvistin kirjoitus vaikeavammaisten tehohoidon eväämisestä on herättänyt paljon keskustelua verkossa. Tässä vielä pari lainausta:

Vihreiden kansanedustaja Ulla Anttila otti uutisen esiin jo vammaispoliittisen selonteon palautekeskustelussa 20.9.2006:

Tuoreessa Duodecim-lehdessä, joka on kehitysvammaisuuden teemanumero, dosentti Tuula Lönnqvist tekee merkittäviä linjauksia terveydenhuollon etiikasta. Hän toteaa: "Hyvin vaikeasti vammaisten henkilöiden kohdalla tehohoidosta pidättäytyminen on pahan välttämistä." Näin ollen Lönnqvist katsoo, ettei vaikeavammaisten tehohoidosta pidä tehdä päätöstä yksilöllisen tilanteen arvioinnin mukaan, vaan että tälle ihmisryhmälle tehohoitoa ei pitäisi suoda. Mielestäni tällainen linjaus on hälyttävä ja Suomen lainsäädännön ja perustuslain vastainen... (lue lisää)

Hannu Siltala kommentoi aihetta blogissaan Työelämän edunvalvoja 2.11.2006 seuraavasti:

Entistä enemmän alan olla vakuuttunut, että tarvittaisiin kunnon kulttuurivallankumousta, jolla muun kansan yläpuolelle itsensä nostaneet lääkärit palautettaisiin ruotuun. En nyt tarkoita, että heitä pitäisi kohdella kuin Maon Kiinassa, mutta jotain pitäisi tehdä. Missä on aito keskustelu moraalista ja etiikasta? Osa lääkäreistä tuntuu ajattelevan ihmisistä kuin hevosista, joilta on katkennut jalka. Kärsivän luontokappaleen elämä lopetetaan. Kuulan kalloon ampumisen lopetetaan lääkehoito, nesteytys lopettamalla tapetaan ihminen janoon jne. (lue lisää)