AVUSTAJAKAPINA

RAMMAT PANTTERIT VAATIVAT OIKEUTTA HENKILÖKOHTAISEEN AVUSTAJAAN

Aika: Perjantaina 29.9.2006 klo 11.00 – 12.30

Paikka: Kokoontuminen Kiasman edessä, siitä vammaisten "Pitkä Marssi" eduskunnan eteen

Vaikeavammaisten kannalta henkilökohtainen apu on kaikkein tärkein tukimuoto. Sen avulla selvitään ihan tavallisista päivittäisistä toiminnoista, kuten ylösnousemisesta, pukeutumisesta, henkilökohtaisesta hygieniasta jne.  Sen lisäksi henkilökohtaisen avustajan avulla vaikeavammaiset henkilöt voivat osallistua työhön, opiskeluun ja sosiaaliseen elämään.

Vaadimme, että myös vammaisten perus- ja vapausoikeudet täytyy turvata, haluamme olla mukana elämässä. Nyt vaikeavammaisten henkilöiden tilanne on sietämätön. Arjesta selviäminen on ainaista taistelua ja avun puute syrjäyttää ja eristää vaikeavammaiset yhteiskunnasta, työstä, sosiaalisista suhteista.

Hallitus lupasi hallitusohjelmassaan panostaa henkilökohtainen avustaja –järjestelmään. Hallitus aikoo pettää vammaiset jälleen kerran ja jättää uudistukset toteuttamatta. Jo 15 vuotta asiaa on vatkattu. Emme tarvitse empatiaa emmekä tyhjiä lupauksia.

Vaadimme eduskunnalta päätöksiä vielä tämän vuoden puolella. Hallituspuolueiden on vastattava hallitusohjelman toteutumisesta. Me vaikeavammaiset tarvitsemme subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan ja ensivuoden budjettiin 40 milj euron määrärahan uudistusten rahoittamiseksi.

Avustajakapinan taustalla on Rammat Pantterit, jonka lipun alle ovat nyt ryhmittyneet seuraavat vammaisjärjestöt: Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry , Kynnys ry, Invalidiliitto ry, Lihastautiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen MS-Liitto ry, Hengityslaitepotilaat ry

Lisätietoja avustajakapinasta: http://www.heta-liitto.fi/ ja Jarmo Tiri puh 040-848 6665, Jukka Kumpuvuori 050-552 0024, Kalle Könkkölä puh 0500-503 516 tai Elina Akaan-Penttilä puh 040 533 4664

OSALLISTU KAPINAAN, SATOI TAI PAISTOI.

VIEMME YHDESSÄ VIESTIMME PÄÄTTÄJILLE JA VOIMALLA!

TEHDÄÄN SE YHDESSÄ.

---------------------------------------------------------------

Äänestys eduskunnassa 22.9.2006:


Hallituspuolueet kaatoivat äänin 86-80 Eero Akaan-Penttilän (kok) ehdotuksen subjektiivisen oikeuden saamiseksi henkilökohtaiseen avustajaan.

Vain kuusi SD-ryhmän edustajaa rohkeni äänestää vastoin hallitus/oppositio -rintamaa. Samanaikaisesti myös hallituspuolueiden edustajat ovat tehneet raha-asiain aloitteita Hetan tekemän aloitteen mukaisesti. Koko oppositio äänesti Akaan-Penttilän ehdotuksen puolesta.

Kuusi rohkeaa demaria, jotka pitivät hyvää asiaa ryhmäkuria tärkeimpänä ansaitsevat julkistamisen. He olivat Arja Alho, Marjaana Koskinen, Esa Lahtela, Reijo Laitinen, Virpa Puisto ja Jukka Roos.

Lue miten kansanedustajat äänestivät.

Eduskunnan sosiaali- ja teveysvaliokunnan mietintö hallituksen vammaispoliittisesta selonteosta ja siihen liittyvästä Eero Akaan-Penttilän (jota äänestys koski) ja Sirpa Asko-Seljavaaran vastalauseista löytyy täältä.