Wäinö Aaltosen Seura, Wäinö Aaltosen museo, Kynnys ry sekä Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry järjestävät yhteistyössä valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa vammaisten kuvataiteen (VAKU) keskustelufoorumin Turun Wäinö Aaltosen museossa maanantaina 20.10.2008 kello 13.00 - 16.45.

Foorumissa käsitellään vammaisten kuvataiteen opiskeluun, taiteen ammattimaiseen harjoittamiseen ja kuvataiteiden harrastamiseen liittyviä kysymyksiä. Foorumiin kutsutaan mukaan edustajia valtakunnallisista vammaisjärjestöistä, erityisesti niistä, joissa järjestetään kuvataidetoimintaa. Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan myös ne viranomaiset, jotka käsittelevät vammaisten taideopiskeluun, taiteen harjoittamiseen ja rahoitukseen liittyviä asioita. Foorumi on avoin myös kaikille kiinnostuneille ja toimii eräänlaisena alustuksena joulukuussa avattavalle vammaisten kuvataidenäyttelylle Turun Galleria Nefretissä 2. - 23.12.2008. Näyttelyssä nimetään Vuoden vammaistaitelija, jolle luovutetaan 2.000 euron kuvataidestipendi. Foorumilla halutaan tukea Turun kulttuuripääkaupunki 2011 -hanketta.

Wäinö Aaltosen museo: Itäinen Rantakatu 38, Turku.

Keskustelufoorumin ohjelma:
klo 13.00

Tervetuloa Wäinö Aaltosen museoon
- museonjohtajan sijainen, amanuenssi Riitta Kormano

Tervetuloa keskustelufoorumiin
- järjestelytoimikunnan pj, kouluneuvos Antti Lehtinen

Keskustelufoorumin avaus
- kulttuuriministeri Stefan Wallin

1. alustus: Vammainen kuvataiteilijana
- tekstiilitaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
- kommentti: kirjailija Otso Kantokorpi

2. alustus: Vammaistaiteen rahoitus
- taiteen keskustoimikunnan pj, fil.tohtori Hannu Saha
- kommentti: pääsihteeri Maria Merikanto, Varsinais-Suomen taidetoimikunta

klo 14.30
Keskustelu
- varapuheenjohtaja Satu Järviö, Invalidiliitto ry

klo 15.10
3. alustus: Vammaistaitelijoiden koulutus
- taideopiskelija Marjaana Koskivuori
- kommentti: Turun piirustuskoulun yliopettaja Anu Vaisto
- kommentti: apul.joht. Henry Storberg, Kela

4. alustus: Kuvataidetyöskentely vammaisen harrastuksena
- Kynnys ry:n kuvataideohjaaja, galleristi Hilkka Huotari
- kommentti: Kynnys ry:n kuvataideryhmän jäsen Jonas Backlund

klo 16.20
Ulkomaiset tervehdykset

klo 16.30
Keskustelua ja julkilausuma
- Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä

klo 16.45
Foorumi päättyy