Kuuro ystäväni sai alkuvuodesta uuden tulkkipäätöksen. Siinä lukee: "Teille myönnetään asioidessanne ja vapaa-ajallanne tapahtuvaa tulkkausta varten korkeintaan XXX tulkkaustuntia kalenterivuodessa. Tulkkaus tilataan ja järjestetään Helsingin sosiaaliviraston kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja ostopalvelusopimusten mukaisesti. Päätös perustuu lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista."

Mitä hemmettiä, ystäväni ajatteli ja tarkisti asian Finlexistä. Vammaispalvelulain 8§:ssä sanotaan, että: "Tulkkipalveluja on järjestettävä siten, että vaikeasti kuulo- ja näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 360 ja muulla vaikeavammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkintatuntia kalenterivuoden aikana."

Vaikka kaikki vammaiset tietävät, että esimerkiksi 18 taksimatkan minimi on käytännössä lähes aina maksimi, ja että tulkkituntien vähimmäismäärä on todellisuudessa enimmäismäärä, niin Kaupungin väite siitä, että tämä heidän tulkintansa asiasta perustuu lakiin ja asetukseen on silkkaa vedätystä.

Toivottavasti kukaan ei jätä moisen perättömän sanamuodon takia hakematta arkensa kannalta välttämättömiä lisätunteja.