Ilkka Hannulan ja Risto Linturin kirjassa, Sata ilmiötä 2000-2010 - Virtuaali-Helsinki ja kybermyyrä (Yritysmikrot Oy, Jyväskylä 1998) on huisa kuvitelma:

"Ihminen korvaa itsensä koneella monella tavalla. Erilaisten elinsiirtojen ja keinoelinten seurauksena syntyy ns. ihmikkeitä, joiden ihmisyydestä ei enää ole selvyyttä. Vuonna 2020 YK määrittelee ihmisen. Ihmisellä ei saa olla yli 20 prosenttia keinoelimiä (elävistä olennoista otettuja siirtoelimiä ei lasketa mukaan). "Ihmikeoikeudet" ovat ihmisoikeuksia heikommat ja jos keinoelimiä oli yli 50 prosenttia, ihmikkeestä voidaan ottaa elimiä ihmisen niitä tarvitessa. Muun muassa kaikki Pohjoismaat vastustavat YK:n päätöstä ja vaativat, että kaikki ihmiseksi syntyneet ovat kuolemaansa asti ihmisiä keinoelinten määrästä riippumatta."

Kavalan kiehtoisa visio, josta tuli heti mieleen sarjakuvataiteilija Kaisa Leka. (Uskon, että Kaisan huumorintaju kestää esimerkiksi nostamisen :-).

Mikäli YK:n määritelmä toteutuisi, olisiko Kaisa vaarassa muuttua ihmisestä ihmikkeeksi? Irrotettavilla titaanijaloilla ei ehkä sentään, mutta jos vastaavat proteesit asennettaisiin 20-luvulla kiinteiksi vakiovarusteiksi, niin kuinka Kaisan kävisi? Täyttyisikö 20% jo yhdestä jalkaparista?

Toteutuessaan Hannulan ja Linturin kuvitelma saattaisi olla suuri uhka vammaisille. Mitä vaikeammin vammaisena sattuisi vuoden 2020 jälkeen syntymään ja mitä suurempiin operaatioihin, keinojäseniin ja elinsiirtoihin suostuisi, sitä suuremmaksi kasvaisi ihmikkeeksi alentumisen riski. Tekniikan ja lääketieteen kehittymistä ei kenties voisikaan pitää saavutuksena, mikäli puuttuvien raajojen, elinten, aistien tai jopa psyykkisten toimintahäiriöiden laajamittaisella teknis-elimellisellä fiksaamisella menetettäisiin ihmisyys.

Toisaalta - visio ei ole vuoden 2007 vinkkelistä täysin absurdi. Itse ainakin koen, että vammaispalveluissa tapahtunut ihmisavun korvaaminen keskitetyillä ATK-järjestelmiin perustuvilla ostopalveluilla (kauppa- ja matkamokauskeskuksilla), kaatumisesta hälyttävillä lattioilla ja valvontakameroilla on jo vähentänyt vammaisten ja vanhusten ihmisarvoa. Vai miksi muuksi liikkumisvapauden rajoittamista, elinikäisen oppimisen eväämistä tai 300 tuotteen valikoimalla elämistä pitäisi poliittisen korrektiuden nimissä kutsua?

908209.jpg 

Taiteilija Stelarc työskentelee muokkaamalla kehoaan kyborgi-ideoiden pohjalta. Kuvassa vuosien 2006-2007 projekti, jossa hänen käteensä istutettiin ylimääräinen korva. Taiteilijasta ja teosten taustoista lisää.