33373.jpg Oheinen taksikuitti kertoo viime torstain kauhukokemuksestani IKEA:n parkkipaikalla, samoin kuin tämän viikonlopun Ilta-lehti.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Minulle on opetettu, että kun valittaa, niin on myös annettava parannusehdotuksia. Siksi päätin ehdottaa vaihtoehtoa, jolla kuljetuspalveluissa voitaisiin Helsingissä säästää.

 

Koska koulukyydit toimivat hyvin, lähdin kehittämään samantyyppistä järjestelmää.

 

Vapaaehtoinen kimppakyyti säännöllisiin menoihin:

 

1. Sosiaalivirasto lähettää jokaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle ystävällisen kirjeen, jossa kerrotaan konkreettisin esimerkein,  miten vammaispalveluita parannetaan kuljetuksesta säästyvillä varoilla ja toivoo kaikkia miettimään mahdollisuuksiaan osallistua kimppakyytiin.

 

2. Kirjeen mukana on kyselylomake, johon jokainen voi merkitä ne säännölliset viikoittaiset menonsa, jotka olisi valmis kulkemaan tutun porukan kanssa kimppakyydillä. Kyselyllä kerätään tietoa siitä, ketkä lähtevät joka arkipäivä samaan aikaan esim. työkeskukseen, sellaiseen työpaikkaan, jossa ei ole liukuvaa työaikaa tai viikoittaiseen harrastukseen, joka alkaa ja loppuu täsmällisesti. Esim. henkilökohtaisesti voisin osallistua säästötalkoisiin nimenomaan harrastusmatkoilla. 

 

3. Saadut tiedot syötetään tietokonejärjestelmään, joka etsii kaupunginosakohtaisesti matkat, jotka tehdään aina säännöllisesti samaan aikaan ja suuntaan kohtuullisen pieneltä alueelta. Ohjelman avulla suunnitellaan aikataulua noudattavat kimppakyydit ja kuljetusreitit. 

 

4. Matkoja hoitamaan palkataan pikkutaksiyrittäjiä ja riittävän esteettömien pikkubussien liikennöitsijöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kuljettajat reiteillä pyritään pitämään samoina kuten koulukyydeissä, jolloin turvallisuus lisääntyy kun kuljettaja ja asiakkaat oppivat tuntemaan toisensa.

 

5. Lopputuloksena on joukkoliikenteen tapaan toimiva aikataulutettu kimppakyyti, jossa matkustajat tietävät aina koska heidät haetaan ja mihin aikaan kyyti on perillä. Reitit on mitoitettu niin, ettei matka-aika muodostu pidemmäksi kuin joukkoliikenteellä.

 

Vertailun vuoksi tällä hetkellä kun kyydin tilaa yli tuntia etukäteen, Helsingin Matkapalvelukeskus ilmoittaa perilläoloajan, johon ei ole vielä laskettu yhdistelystä seuraavaa lisäaikaa. Pyynnöstä huolimatta sieltä ei myöskään ilmoiteta asiakkaalle ennen lähtöä reitin todellista kestoa tai huomattavaa pitenemistä, vaan se on joka kerta yllätys taksiin istahtaessa.

 

6. Peruutuksia varten kimppakyytisysteemi tarvitsee keskuksen, johon voi ilmoittaa sairastumisista ja muista muutoksista. Vastaavasti autonkuljettajalle järjestetään mahdollisuus ilmoittaa ryhmätekstiviestillä tai soitolla, jos liikenteessä on ongelmia ja kyyti viivästyy. Tällöin asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuutta tilata tavallinen taksi, jotta he eivät myöhästy menoistaan.

 

7. Kaikki muut työ, opiskelu ja vapaa-ajan matkat tilataan Helsingin Taksi-datalta samaan tapaan kuin ennen kuljetuspalvelukokeilua. Näin ihmisille jätetään vapaus muuttaa päiväohjelmaansa, siirtyä nopeasti kaupasta toiseen ilman 40 min. odotusta ja elää normaalia itsenäisen ihmisen arkea.

 

8. Em. kimppakyydit toteutetaan vapaaehtoispohjalta esim. kannustimilla. Kimppakyydistä voisi mennä vaikka vain puolikas matkaoikeus ilman omavastuuosuutta. Kimppakyydin ekologisuus olisi myös hyvä tuoda esiin asiakaskyselyssä. Monelle vammaisellekin on tärkeää pyrkiä jättämään mahdollisimman pieni ekologinen jalanjälki maapallolle.

 

Uskon vakaasti, että ehdotukseni toisi kaivattuja säästöjä säilyttäen silti inhimillisyyden ja joustavuuden vammaiskuljetuksissa. Samalla vältyttäisiin heitteillejätöiltä, palelluttamisilta, kohtuuttomilta puhelinlaskuilta ja liikkumiseen liittyviltä peloilta, joista on tullut Matkakeskuksen käyttäjien arkea vuodenvaihteen jälkeen.