Tänään julkaistaan jo aiemmin mainitsemani tutkimus vammaisten heikentyneestä asemasta työmarkkinoilla. Stakesin sivuilta en tiivistelmää vielä löytänyt, mutta Hesari kertoo, että kun suomalaisten työttömyysaste oli vuonna 2002 keskimäärin 11,6%, niin ei eläkkeellä olevilla vammaisilla sama luku oli 20%. Vuonna 2002 myös joka toinen vammainen oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Tutkimuksen mukaan myös vammaisten tulotaso on kehittynyt muuta väestöä hitaammin. Kun vuonna 1998 työssäkäyvien vammaisten tulotaso oli reilut 90% koko väestön tulotasosta, niin vuonna 2002 tuo osuus oli enää 88%. Heikoimmin työmarkkinoilla menestyivät kuulo- ja näkövammaiset, sekä neurologisista vammoista kärsivät.

276571.jpg

Minulle aistivammaisten huono menestyminen tuli yllätyksenä. Koska olen pitänyt aistivammaisia monista muista vammaryhmistä poiketen jaksamiseltaan kaikkein "normaaleimpina". Heidän apuvälineisiinsä pitää toki panostaa, mutta aistivammaisten kohdalla työnantajajien ei sentään tarvitse pelätä voinnin heikkenemistä, murtumajaksoja, kivusta johtuvia poissaoloja ym.

Nippelitietona olen muuten joskus kuullut, että 100% kuurous on suurempi invaliditeetti kuin 100% sokeus. Kun asiaa ajattelee tarkemmin, niin on helppo tajuta, että eläminen ilman yhteistä kieltä ja kommunikointimahdollisuuksia valtaväestön kanssa rajaa erittäin tehokkaasti osallistumismahdollisuuksia. Minä ainakin imen suurimman osan tiedosta ja kehitän maailmankuvaani kuuntelemalla toisia ihmisiä ja eri medioita. Kuurona olisi oltava todella aktiivinen ja luultavasti istuttava aamusta iltaan koneella ehtiäkseen lukea kaiken saman informaation.

276572.jpg

Lisäys 13.50
Klo 14 Radio Suomen ajantasassa puhutaan tästä tutkimuksesta lisää.

Pikatiivistelmä ohjelmasta:
Tutkimuksen mukaan vammaisten suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Ohjelmassa kerrottiin, että jo 1/3 suomalaisista vammaisista on tilastollisesti köyhiä eli heillä on käytössään alle puolet mediaanituloista.

Lapin Yliopiston professorin Asko Suikkasen mukaan tutkimusaikana 80% suomalaisista oli työelämässä, mutta verotuksessa invavähennyksen saavista ihmisistä vain 20%.

Ikävä uutinen oli myös se, että monet niistä Euroopan Unionin maista, joissa on ollut vammaiskiintiöitä, ovat luopumassa niistä työhönotossa. Tilalle on tulossa malli, jossa yrityksiä koitetaan vain suostutella palkkaamaan myös vammaisia. Vaikeammin vammaisille tämä tarkoittaa työnsaannin vaikeutumista entisestään.