Saattajakysymys jäi pöydälle tämänaamuisessa HMPK:n asiakaspaneelissa. Matkakortin käyttäjien oikeudesta toimia toisen vammaisen saattajana päätetään lautakunnassa tammikuun lopulla 2007.

Kokouksessa kävi hyvin ilmi, että ongelmat johtuvat usein palvelun käyttäjistä. Jostain kumman syystä osa ihmisistä ei vieläkään kerro matkaa tilatessaan, että mukana on saattaja. Kun matkoja nykyään yhdistellään, niin eihän siitä tietenkään tule mitään, jos operaattori ei tiedä, kuinka monta ihmistä 6 tai 8 hengen autoon tosiasiassa on tulossa. Pahimmillaan vaikka 16! Olen ehdottomasti sitä mieltä, että moisesta typeryydestä tai uuden tyhjemmän auton odottamisesta saa noissa tilanteissa syyttää vain itseään. Onneksi datalta voi tarkistaa, keillä autoissa olijoilla on mukanaan ennalta ilmoitettu saattaja ja keiden saattajat voidaan kuokkavieraina potkia pihalle.

Pyörätuolia käyttävistä saattajista tiedottaminen autoilijoille on myös operaattorin syytä. Saimme kuulla, ettei tilauslomakkeeseen voi merkitä, että saattajalla on myös pyörätuoli ja ettei asian merkitseminen lisätietoihin vielä varaa järjestelmässä tällaiselle saattajalle yhtä pyörätuolipaikkaa. Asia olisikin hyvä hoitaa todella nopeasti kuntoon, jolloin myös saattajan avun- ja tilantarpeeseen osattaisiin varautua. Näkövammaisten taholta toivottiin, että myös saattajan mahdollinen opaskoira huomioitaisiin reittiä täytettäessä. Koska sekin vie tilaa.

Niille vammattomille, jotka ihmettelevät, että miten muka pyörätuolissa oleva voi saattaa toista pyörätuolia niin kerrottakoon, että monet pariskunnat ja ystävykset selviävät tosiaankin hyvin ilman ulkopuolisia käsiä asiointimatkoillaan. Osallisuuden ja taloudellisuuden kannalta pitäisikin ehdottomasti tukea mallia, jossa kaksi vammaista hoitaa yhdessä asioitaan ilman palkattuja saattajia. Se mistä nyt keskustellaan on, että vähennetäänkö saattajaltakin tällöin puolikas matkaoikeus.

Kysymys koettiin kokouksessa ihmeen hankalaksi, mitä se ei todellakaan ole. Otan esimerkin:

Aviopari Minna ja Matti haluavat hoitaa kauppareissun yhdessä. He voivat sopia keskenään matkaoikeuksien jaosta, jolloin toinen käyttää esimerkiksi yhden kokonaisen matkaoikeuden menomatkalla ja toinen paluumatkalla. Toinen on aina saattaja ja perheeltä menee yhteensä 2 matkaa. Jos Minnalla on ollut enemmän menoja kuin Matilla, niin Matti voi myös kuitata molemmat matkat ja he voivat silti mennä yhdessä kauppaan.

Jos sääntö muuttuu niin, että molemmilta menee kaikissa kyydeissä puoli matkaa, niin Matti joutuu ottamaan kauppareissulle Minnan sijaan ulkopuolisen avustajan, jos Minnan matkat on siltä kuulta jo käytetty. Loppupeleissä se tulee kalliimmaksi, koska saattaja on usein henkilökohtainen avustaja, jonka palkan sosiaalivirasto joutuu maksamaan sekä matka-ajoilta, että asiointiajalta.

Kaikki edelliset vaihtoehdot toimivat myös ystävyys ja naapurisuhteissa. Ihmiset voivat sopia, että mennään toisen matkalla ja palataan toisen. Molemmilta säästyy yksi matka, mutta niin säästyy siinäkin tapauksessa, että molemmilta aletaan ottaa puolikasta matkaa. En myöskään ole kuullut, että kukaan naapuri lähtisi saattamaan ihmistä, jonka omat matkaoikeudet on kulutettu :-). Tällainen pelko lienee olematon.

Huonoin vaihtoehto on sosiaaliviraston nyt ehdottama malli, jossa HMPK-kortin omaavalta saattajalta menisi aina puoli matkaa. Tällöin kielletään käytännössä vammaisten todellinen keskinäinen apu tilanteissa, joissa ulkopuolista apua ei esimerkiksi ole saatavilla tai riittävästi. Minä voin esimerkiksi hyvin lähteä sokon mummoni saattajaksi ostoksille, vaikka liikun kyynersauvoilla. En kuitenkaan ole valmis maksamaan kahta puolikasta matkaoikeuttani siitä, että autan häntä asioiden hoidossa. Koska silloin matkaoikeuteni eivät enää riittäisi omiin menoihini. Itsekästä vai inhimillistä?  

Vammaisuuden perusteella tehty kielto toimia saattajana on paitsi syrjivä (perustuslain 6§), niin myös kallis ratkaisu. Koska silloin tarvitaan enemmän vammattomia saattamaan ihmisiä ihan työn puolesta, normaalilla palkalla. Meidän vammaistenkin lähipiiri ikääntyy ja apua tarvitsevia tuttavia ja omaisia tulee koko ajan lisää. Jos kaupunkikorttiasiakkuuden perusteella estetään vammaisia omaisia huolehtimasta lähimmäisistään omien liikkumismahdollisuuksien kustannuksella, niin se on hölmöläisten päätös.

Jotta siihen ei mennä, niin kertokaa nyt hyvät ihmiset tilausta tehdessänne, että onko mukana saattaja tai muita ihmisiä. Ja myös se, millaisia apuvälineitä he käyttävät, vaikkei asiaa teiltä kysyttäisikään. Jotta tieto saadaan edes lisätietoihin. Näin fiksut kuljettajat ainakin huomaavat ajoissa, jos reitille tarvitaan toinenkin auto.

Niin, ja muistakaa tilata jouluaaton matkat mahdollisimman hyvin etukäteen. Operaattorin toive on, että mieluiten jo ensi maanantaihin mennessä. Koppiautoja on varattu sunnuntaille tavallista enemmän, mutta aivan varmaa on, että loppuillasta kun palaillaan kylästä kotiin (joulupukin tuloa kun ei aina tiedä etukäteen), niin ruuhkat ovat melkoiset. Henkilöautotaksin tarvitsijat ovat tässä asiassa jouluaattona yhtä huonossa asemassa kuin muutkin suomalaiset. Meidän tilauksemme ovat samassa jonossa kaikkien muiden HTD:n tilausten kanssa. Ei anneta sen kuitenkaan pilata juhlamieltä. Iloitaan vaikka kerrankin tasa-arvosta! :-)