Euroopan parlamentti edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja rohkaisee vammaisia naisia ja miehiä hakeutumaan harjoitteluohjelmiinsa. Euroopan parlamentti käynnisti vuonna 2006 kannustavana toimena vammaisille tarkoitetun erityisharjoitteluohjelman.

Palkallinen harjoittelujakso vammaisille

Euroopan parlamentti tarjoaa vammaisille tarkoitettuja palkallisia harjoittelujaksoja kannustavana toimena, jonka tarkoituksena on helpottaa vammaisten integroitumista työpaikalle.

Harjoittelujaksot ovat avoimia korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille ja lisäksi henkilöille, joilla on alemman tason tutkinto. (Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevien sisäisten sääntöjen 18 artiklaa, jossa käsitellään palkalliseen harjoitteluun hyväksyntään vaadittavia korkeakoulututkintoja, ei näin ollen sovelleta tähän ohjelmaan.)

Ohjelman päätarkoituksena on tarjota vammaisille mielekästä ja arvokasta työkokemusta ja antaa heille mahdollisuus tutustua Euroopan parlamentin toimintaan.

Palkallinen harjoittelu kestää viisi kuukautta. Harjoittelujaksoa ei voida pidentää. Harjoittelu ei anna harjoittelijoille oikeutta työskennellä myöhemmin Euroopan parlamentissa vaan parlamentin virkamiehet rekrytoidaan EPSO :n järjestämien kilpailujen perusteella. Sopimussuhteiset toimihenkilöt palkataan EPSO :n julkaisemien kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella.

Aloitusajankohdat ja hakuajat

Harjoittelun alku
Hakuaika: 1. maaliskuuta - 15. elokuuta
hakemusten viimeinen jättöpäivä 15. lokakuuta (klo 24.00)

Hakemuksen voi täyttää osoitteessa
http://www.facebook.com/l/1aec4;www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=FI

lisätiedot
[email protected]