EDF:llä eli European Disability Forumilla on menossa kampanja vammaisten ihmisoikeuksien puolesta. Vetoomuksen voi allekirjoittaa heidän nettisivuillaan.

KOSKA TIEDÄN ETTÄ...
 • Euroopan unionissa on yli 50 miljoonaa vammaista kansalaista.
 • Vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja ennakkoluuloja päivittäin ja kaikilla elämän alueilla.
 • Vammaiset ihmiset eivät pääse yhdenvertaisesti koulutukseen, ovat muita useammin työttöminä ja yleensä joutuvat elämään merkitsevästi alhaisemmilla tuloilla.
 • Vammaiset ihmiset eivät voi liikkua vapaasti, mennä työhön, ravintolaan, teatteriin, elokuviin, kirjastoihin, ostoksille, ystäviä tapaamaan tai osallistua muuhunkaan arjen toimintaan, koska julkinen liikenne, jalkakäytävät tai rakennukset ovat esteellisiä.
 • Vammaisille henkilöiden vapaa liikkuminen Euroopan unionissa on vain haave, koska kotimaasta on mahdotonta lähteä lainsäädännöllisten esteiden takia.
 • Yli 200 000 vammaisen eurooppalaisen on pakko elää suljetuissa laitoksissa, ilman perus- tai ihmisoikeuksiaan.
...JA USKON Euroopan Unioniin, joka työskentelee kaikkien kansalaistensa oikeuksien toteutumisen ja niiden suojelun hyväksi, ilman mitään erotteluja:

 • Oikeus koulutukseen pääsyyn yhdenvertaisesti
 • Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun työelämässä
 • Oikeus lain edessä tulla yhdenvertaisesti tunnustetuksi ja suojelluksi
 • Oikeus sosiaaliseen suojaan, terveys- ja pitkäaikaisiin hoivapalveluihin
 • Oikeus elää itsenäisesti osana yhteisöä
 • Oikeus päästä esteettömästi julkiseen liikenteeseen, rakennuksiin ja muuhun ympäristöön
 • Oikeus päästä esteettömästi käyttämään tieto- ja viestintä- teknologiaa ja -palveluja
 • Oikeus päästä esteettömästi käyttämään arkitavaroita

TÄNÄÄN OTAN KANTAA! Sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka turvaa vammaisten henkilöiden oikeudet tehokkaalla lainsäädännöllä, torjuu kaikki syrjinnän muodot ja takaa Euroopan yli 50 miljoonalle vammaiselle kansalaiselle täyden osallistumisen yhteiskuntaan.

ETUNIMI
SUKUNIMI
OSOITE
KOTIMAA
SÄHKÖPOSTIOSOITE

P.S. Suomi ei yllättäen löydy F kirjaimella vaan muodossa Suomi-Finland!