Kynnys ry paheksuu vammaisia kohtaan asenteellista kyselyä. Ympäristöministeriö on käynnistänyt 1.4.2008 Rakentamisen normitalkoot -hankkeen, jonka tavoitteena on muun muassa selvittää mitkä esteettömyysmääräykset kohottavat tarpeettomasti asuntojen rakennuskustannuksia. Hanke on laatinut asuntorakentamisen ammattilaisille ja asiantuntijoille internet-kyselyn "Rakentamisen normitalkoot - turhat kustannukset kuriin", jossa johdattelevalla kysymyksenasettelulla on kyseenalaistettu esteettömyyteen liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia esteettömästä suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kyselystä poimittua: "Kuinka paljon tarpeettomia rakennuskustannuksia aiheuttaa esim. kerroskorkeutta, luiskia tai kylpyhuoneen ja muiden huonetilojen esteettömyyttä koskevat vaatimukset; entäpä hissien rakentamista taikka porrashuoneita ja käytäviä koskevat vaatimukset???" Kyselyn mukaan tarpeettomilla rakentamiskustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät tuo lisäarvoa ympäristön laatuun tai asukkaille.

Kynnys ry on tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jossa pyydetään selvittämään, onko ympäristöministeriön kyselystä vastaavien henkilöiden toiminnassa kysymys ihmisoikeusloukkauksesta ja syrjivästä sekä asenteellisesta kiihottamisesta kansanryhmää - vammaisia ihmisiä - vastaan. Kyselyn esteettömyysosio on ainut joka kohdistuu tiettyyn ryhmään, sillä muut osiot koskevat kaikkia ihmisiä... Lisätietoa.

Minäkin sain kyselyn pari viikkoa sitten ja tyrmistyin. Eikö Suomessa pitäisi nimenomaan pyrkiä eroon neuvostolaadusta ja gryndereiden järjettömistä katteista - ei esteettömyydestä?

Kun mietin uusia tuttujen rakentamia pientaloja, niin esim. asumisväljyys ja suuret kylpylämäiset pesutilat ovat olleet lähes kaikissa taloissa erittäin kaivattu lisäarvo. Asioita, joita jokainen perheellinen haluaisi, jos mahdollista.

Miten omalla rahalla ostettu esteettömyys (ei kynnyksiä, tasaiset lattiapinnat, suuret oviaukot ja riittävät pyörähdysympyrät keittiössä) - joka on jokaisen sisustuslehtiä lukevan mielestä haluttavaa statusta - voi muuttua hetkessä turhiksi kustannuksiksi kun lähiöön tehdään vuokrataloa?