Kuulin tänään Ninniltä kiinnostavan uutisen. Suomen Kuurosokeat ry:n Kajaanin toimipiste on aloittanut hänen johdollaan ensiapukurssin (EA1) kuuroille ja kuurosokeille. Kurssi lienee Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Ryhmä on todella motivoitunut ja kaikki osallistujat ovat täysillä mukana. Koulutuksiin osallistuu aina kaksi tulkkia, yksi yleistulkki ja toinen, joka tulkkaa taktiilisesti käsiin. Kurssilaiset ovat jo käyneet läpi kylkiasennon ja elvytyksen nukella. Ohjelmassa on kaikki EA1:seen kuuluva, hieman räätälöitynä vain.

Vetäjälle haasteellisinta ja mielenkiintoisinta on ollut keksiä sopivia, uusia opetusmenetelmiä. Hahmotusongelmia hengityksen tarkistamisessa ja puhalluselvytyksessä onkin ratkottu porukalla ryhmäläisten omaa luovuutta hyödyntäen. Ymmärtämisen kannalta toimien lopullisen tavoitteen (kuten kylkiasennon tai oikein laitetun painesiteen), kokeileminen harjoittelun aluksi on esimerkiksi osoittautunut hyväksi työjärjestykseksi.

Enpä ole aiemmin tullut ajatelleeksi, että ensiaputaitojen hankkiminenkaan ei ole vielä automaattisesti kaikkien suomalaisten ulottuvilla. Olen aiemmin pohdiskellut vain sitä, miten esim. liikuntavammainen pelastautuu onnettomuustilanteessa, jos hissiä ei saa käyttää eivätkä varauloskäynnit ole esteettömiä.

Ensiaputaitojen oppiminen onkin mitä suurimmassa määrin voimaannuttavaa ja osallisuutta lisäävää. Vaikeasti aistivammaisten kohdalla ensiapukoulutuksella parannetaan myös omaa ja lähipiirin turvallisuutta. Jokainen kuuro tai kuurosokea toivoo varmasti, että osaisi auttaa hätätilanteissa ystäviään, perheenjäseniään, lapsiaan tai satunnaisia ohikulkijoita. Varsinkin, kun jo avun hälyttämisestä on tehty heille ainakin Uudellamaalla liki mahdotonta. Hätäkeskus ei nimittäin vieläkään pysty vastaanottamaan avunpyyntöjä tekstiviestillä. Murrr....

460602.jpg